Przyjdź Królestwo Twoje! 

Legioniści Chrystusa

Pomoc w rozeznaniu powołania

Strona oficjalna w Polsce 

 WPŁYW NA TYSIĄCE ISTNIEŃ LUDZKICH DLA CHRYSTUSA POPRZEZ PRACĘ Z MŁODZIEŻĄ, EDUKACJĘ, PARAFIE, MISJE, SAKRAMENTY I KIEROWNICTWO DUCHOWE

Kierując się pragnieniem Serca Jezusa, żeby świat zapłonął Jego Miłością, jako kapłani i klerycy zgromadzenia Legionistów Chrystusa wspieramy się nawzajem i współpracujemy ze świeckimi członkami ruchu Regnum Christi w odkrywaniu przez ludzi miłości Chrystusa, formowaniu ich na apostołów i wprowadzaniu ich w powierzoną im przez Boga misję w życiu osobistym i we wspólnocie Kościoła.

Kreatywni i angażujący się w dzisiejszą kulturę, czujemy się posłani jako misjonarze w dzisiejszym społeczeństwie. Z ewangeliczną radością
i apostolskim zapałem wychodzimy naprzeciw wątpliwościom ludzi i zapraszamy ich do wspólnej przygody z Chrystusem, który wzywa nas do przekształcenia otaczającej nas kultury poprzez pracę z młodzieżą, edukację, misje, sakramenty
i towarzyszenie w życiu duchowym.

Legioniści Chrystusa to zgromadzenie zakonne księży i kleryków przygotowujących się do kapłaństwa. Jesteśmy częścią Federacji Regnum Christi. Żyjemy we wspólnotach i składamy śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Naszą misją jest formowanie apostołów, katolickich liderów
w służbie Kościoła. PONAD 1200 KSIĘŻY I BRACI NA CAŁYM ŚWIECIE

Nowicjat i juniorat
w USA
Święcenia kapłańskie w Rzymie
 Centrum formacyjne teologii i filozofii
w Rzymie

 

 

 PONAD 30 NOWOWYŚWIĘCONYCH
LEGIONISTÓW CHRYSTUSA W TYM ROKU

Nowi księża Legioniści Chrystusa w 2023 roku

 

Często zadawane pytania

 

Skontaktuj się
z naszymi kapłanami
w sprawie kierownictwa duchowego lub jakichkolwiek pytań.

 Ks. Agustín Gomez, LC

aagomez@legionaries.org

+48 789 269 033

Kraków 

 Br. Mario Ciaston

mciaston@legionaries.org

instagram

Meksyk

 Ks. Sylvester Heereman 

sheereman@legionaries.org

Whatsapp

+49 17 38 97 90 27

Niemcy (po angielsku) 

Ks. Marcin Prokopek

mprokopek@legionaries.org

+48 506 280 362

Kraków 

 Konto bankowe:

Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa, ul. Feliksa Kopery 3, 30-218 Kraków

Nr konta: 32 1240 1444 1111 0011 1944 1494